Toptan etiket fiyatları, birçok kişi tarafından kullanılan bir terimdir. Toptan etiket fiyatları, herhangi bir ürün için üretici veya tedarikçiden alınan toptan fiyatıdır. Bu fiyat, genellikle bir stok tutma maliyeti gibi diğer masraflar dâhil olmak üzere üretici veya tedarikçinin ürünü piyasaya sürdüğü fiyattır. Toptan etiket fiyatları, genellikle bir ürünün piyasa fiyatından daha yüksektir. Bu yükseklik, üretici veya tedarikçinin kar marjını ifade eder.