Müzik endüstrisindeki en önemli aktörlerden biri olan metal etiketleri, müzisyenlerin yayınlanmasını, tanıtılmasını ve piyasaya sürülmesini sağlarlar. Bu etiketlerin bazıları küçük ölçekli yerel şirketlerdir ve bazıları da büyük kuruluşlardır. Yerel etiketler genellikle yerel müzisyenleri desteklemek için kurulurlar ve büyük etiketler ise daha geniş bir yelpazede yayın yaparlar. Müzik endüstrisindeki gelişmelerden etkilenen metal etiketleri, müzik piyasasında önemli bir rol oynamaktadır. Metal etiketleri, müzisyenlerin yayınlanmasını, tanıtılmasını ve piyasaya sürülmesini sağlarlar. Bu etiketlerin bazıları küçük ölçekli yerel şirketlerdir ve bazıları da büyük kuruluşlardır. Yerel etiketler genellikle yerel müzisyenleri desteklemek için kurulurlar ve büyük etiketler ise daha geniş bir yelpazede yayın yaparlar.